Koszty awarii

Nigdy nie mamy 100% pewności, że nie dojdzie do zdarzenia powodującego odstawienie dostępu do usługi świadczonej przez Infrastrukturę Krytyczną. Przyczyn...

Dlaczego Termografia Infrastruktury Jest Tak Ważna dla Twojego Centrum Danych?

Zasilanie, chłodzenie i systemy wspomagające są kluczowe dla zapewnienia stałego przepływu informacji w centrach danych. Gdybyście Państwo mieli możliwość wykrycia...

Zasady utrzymania dostępności do usług infrastruktury krytycznej

Prawidłowe prowadzenie usługi utrzymania ruchu ma na celu zminimalizowanie ryzyka zatrzymania dostępu do usług świadczonych przez infrastrukturę krytyczną (np. przetwarzanie...