Katalog usług – Dlaczego jeszcze go nie masz?

Zacznij od Katalogu Usług Co to jest katalog usług? Jest to dokument opisujący jakie usługi świadczone są Biznesowi przez IT....

Dlaczego każdy inaczej rozumie SLA?

Magiczny skrót SLA (ang. Service Level Agreement) jest powszechnie używany, ale każdy rozumie go na swój sposób. SLA to podstawowy...