Dlaczego warto korzystać ze stacji obciążeń?

Po pewnym czasie, w słabo obciążonych zespołach prądotwórczych może gromadzić się sadza w komorach spalania i układzie wydechowym, oraz występować efekt „mokrego spalania”. Zastosowanie stacji obciążeń pomaga temu zapobiec i określa zdolność generatora do wytwarzania maksymalnej mocy pod względem natężenia i mocy silnika.

Skutki niskiego obciążenia mogą potencjalnie obejmować:

 • Zwiększone zużycie oleju
 • Słabą wydajność silnika
 • Zwiększone zużycie paliwa

 

W przypadku ogólnej konserwacji oraz próbnego rozruchu zastosowanie stacji obciążeniowej jest idealnym rozwiązaniem pozwalającym na usunięcie sadzy nagromadzonej w silniku czyniąc to rozwiązanie idealnym sposobem na konserwację prewencyjną.

Aby przetestować silnik i alternator, zwykle przy współczynniku mocy 0,8, stacja obciążeń może symulować obciążenie powodowane przez budynek, należy ją stosować, jeśli generator jest  używany równolegle, ale może być również używana do konserwacji zapobiegawczej. Podczas gdy bardziej kosztowna opcja daje dokładniejsze wskazanie ogólnego stanu  i wydajności generatorów.

Obciążenie rezystancyjne

 • Moc kW (sprawdzenie współczynnika mocy p.f)
 • Test silnika

Obciążenie rezystancyjno-reaktancyjne

 • Zmienny współczynnik kVA (zazwyczaj 0,8 pf)
 • Test silnika i alternatora

 

Korzyści ze stosowania stacji obciążeń

 • Regularne testy obciążeniowe wydłużają żywotność i zapewniają niezawodność generatora
 • Sprawdzają wydajność generatora (rezystancyjność obciążeniowa / bierna wymagana dla 0.8pf)
 • Pomaga w uruchomieniu generatorów do zastosowań użytkowych (rezystancyjne / reaktancyjne)
 • Bezpieczna replikacja sytuacji awaryjnych dla nowych systemów
 • Sprawdza moc remontowanych silników

 

Nasze urządzenia testujące pozwalają na:

 • Obciążenie w krokach od 1 kW do 100% znamionowego obciążenia.
 • Dzięki naszemu ulepszonemu mikroprocesorowemu systemowi sterowania Eclipse zapewniamy wyższy poziom kontroli, można je połączyć z naszym pakietem oprogramowania komputerowego, aby zaoferować przechwytywanie danych przejściowych podczas testu generatora.
 • Możliwość zmiany cos p.f.

 

Polecamy także artykuł „Testy IST infrastruktury pod obciążeniem”, w którym dokładnie wyjaśniamy cel wykonywania testów za pomocą stacji obciążeń.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *