Ile kosztują przerwy, jakie są ich przyczyny – omówienie badań PONEMON INSTITUTE

Ponemon Institute na zlecenie Emerson Network Power (aktualnie Vertiv) od roku 2010 przygotowali 3 raporty w zakresie kosztów związanych z awarią centrum danych. Po zapoznaniu się z ostatnim raportem ze stycznia 2016 roku uznaliśmy, że warto omówić kilka wynikłych kwestii. Tym bardziej, że pokazują jak rynek Data Center zmienia się z roku na rok.

Ponemon Institute prowadzi niezależne badania dotyczące prywatności, ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Ponemon Institute jest organizacją macierzystą the Responsible Information Management (RIM) Council. Członkowie Council RIM stanowią przekrój osób z listy Fortune 500 i są ekspertami ochrony prywatności i danych w organizacji.

Analiza została wykonana na podstawie rozmów z przedstawicielami 49 różnych amerykańskich organizacji posiadających 63 obiekty typu Centrum Przetwarzania Danych (Data Centers).

Główne wnioski z raportów od roku 2010 do 2016 prezentujemy poniżej:

  • Średni koszt przestoju Centrum Przetwarzania Danych wzrósł z 690 204 USD w 2013 r. do 740 357 USD w niniejszym raporcie, co oznacza wzrost o 7%. Koszt przestojów wzrósł o 38% od pierwszego badania w 2010 roku.
  • Koszty przestojów dla większości przedsiębiorstw zależnych od Centrów Przetwarzania Danych rosną szybciej niż liniowo.
  • Maksymalne koszty przestojów wzrosły o 32% od 2013 roku, natomiast o 81% od 2010 roku. Maksymalny koszt przestoju w 2016 roku wyniósł 2.409.991 USD (tak, jest to prawie 2,5 mln USD).
  • Awaria systemu UPS jest nadal numerem jeden wśród powodów nieplanowanych przerw w Centrum Przetwarzania Danych, co stanowi jedną czwartą wszystkich takich zdarzeń.
  • Cyberprzestępczość stanowi najszybciej rosnącą przyczynę przerw/awarii Centrum Przetwarzania Danych, wzrastając z 2% w 2010 roku do 18% w roku 2013 oraz do 22% w najnowszym badaniu 2016 roku.

Poniżej przedstawiamy niektóre wyniki z przeprowadzonych badań w postaci wykresów. Cały oryginalny dokument możecie pobrać na końcu artykułu.

Kluczowe wnioski – koszty nieplanowanych przerw w Centrach Przetwarzania Danych

Wykres przedstawia kluczowe statystyki dotyczące kosztu nieplanowanych przerw w działaniu, jaki podano w latach 2010, 2013 i 2016. Zakres kosztów pokazuje koszty maksymalne, średnie i minimalne. Na wykresie widać, że z roku na rok koszty wzrastają. Maksymalny koszt wzrósł ponad dwukrotnie w ciągu sześciu lat z ponad 1 miliona do 2,4 miliona dolarów (34% wzrostu od czasu ostatniego badania). Średnie koszty awarii wzrosły od 2010 r. a minimalny koszt spadł w latach 2013-2016.

przerwy awarie data center

 

Kluczowe wnioski – struktura kosztów nieplanowanych przerw w Centrum Przetwarzania Danych

Wykres przedstawia procentową strukturę kosztów dla kluczowych działań kosztowych w latach 2010, 2013 i 2016. Jak pokazano, w ciągu ostatnich pięciu lat mieszanka kosztów utrzymywała się na stałym poziomie. Koszt pośredni stanowi mniej więcej połowę, a utrata szans wynosi 12 procent całkowitego kosztu przerw. To ważne informacje do prawidłowego szacowania ryzyka. Jak widać, nie tylko chodzi o koszty bezpośrednie jak i pośrednie. Należy także zawsze przyjmować do ryzyka koszty utraty zaufania, utraty możliwości czy utraty korzyści jakie mogą przyjść.

przerwy awarie data center

 

Kluczowe wnioski – koszty częściowego i całkowitego wyłączenia

Wykres porównuje koszty częściowych i kompletnych nieplanowanych przerw w działaniu. Wszystkie trzy badania wykazują, że całkowite przerwy są ponad dwa razy droższe niż częściowe przerwy w pracy.

przerwy awarie data center 

Kluczowe wnioski – czas trwania częściowego i całkowitego wyłączenia (mierzony w minutach)

Jeden z najbardziej ulubionych wykresów. Wykres porównuje średni czas trwania (minuty) zdarzeń z przerwami częściowymi i całkowitymi. W ostatnim badaniu w 2016 całkowite nieplanowane przerwy w pracy trwały średnio o 66 minut dłużej niż częściowe przerwy w pracy.

Należy pamiętać, że wiele przerw spowodowanych przez dostawców mediów nie prowadzi wprost do przestojów centrów danych, ze względu na zabezpieczenie zastosowane przez projektantów oraz zarządzających centrum. Przestój ma miejsce, gdy środki zapobiegawcze zawiodą.

Warto też zauważyć związek w kształcie litery „U” w okresie ponad sześciu lat – w którym nieplanowane przerwy w pracy spadały średnio o 15 minut w okresie od 2010 do 2013 r. a następnie wzrosły o 11 minut w okresie od 2013 r. do 2016 r. Jedną z możliwych przyczyn wzrostu czasu trwania jest wzrost z działalności cyberprzestępczości. Są one trudne do wykrycia ale mają realny wpływ na przerwy w działaniu.

przerwy awarie data center

 

Poniższy wykres trafnie przedstawia związek między kosztem przerwy a jej czasem trwania. Wykres pokazuje relację czasu trwania przerwy w minutach względem kosztów. Wykres pochodzi z analizy wszystkich 63 centrów danych. Wyniki wskazują, że jest powiązanie kosztów przerwy z czasem trwania przerwy.

przerwy awarie data center

Kluczowe wnioski – główne przyczyny nieplanowanych przerw

Poniższy i zarazem ostatni wykres, jaki przedstawimy, analizuje główną przyczynę nieplanowanych przestojów. Na wykresie pojawia się kategoria „inna” co oznacza przypadki, w których jest bardzo trudno wskazać bezpośrednie przyczyny awarii. Jak widać 25 procent firm pokazuje jako główną przyczynę incydentu awarię systemu zasilania awaryjnego UPS. Dodatkowo widać, że 22 procent respondentów wskazuje winę człowieka jako drugą z przyczyn przestojów. Taki sam procent wskazuje wynik z 2013 r.. Bardzo ciekawy jest wynik 22% dla przestojów związanych z cyber atakami. Wynik wzrósł o 20% od 2013 r. oraz 167% od 2010 r. Widać, że ten element jest coraz bardziej ważny w naszej codziennej pracy. Warto na końcu zauważyć, że uszkodzenie urządzeń informatycznych stanowi zaledwie cztery procent wszystkich przerw w badaniach.

przerwy awarie data center

 

Podsumowanie

Powyższe wyniki opierały się na badaniach z ostatnich kilku lat co umożliwiło porównanie wpływu przestojów Centrów Przetwarzania Danych na firmy z różnych branż. Wyniki ujawniają przyrostowe i raczej przewidywalne zwiększenie kosztów przestojów. W związku z tym można łatwo ocenić zmiany, jakie branża przeszła od 2010 roku. Można to odnieść do danych gigantów. W 2010 r. opublikowano pierwsze badanie. W tym roku Facebook posiadał 500 milionów aktywnych użytkowników. Aktualnie liczba wzrosła do 1,5 miliarda co jak wiemy wymagało ogromnego przeskoku i rozwoju obiektów CPD. Podobne tempo wzrostu pojawiło się w innych firmach zależnych od Centrum Przetwarzania Danych. Warto zauważyć, że Cloud computing znajduje się obecnie w podobnym tempie wzrostu. Wszystkie te zmiany oznaczają więcej danych przepływających przez Internet i Centra Przetwarzania Danych – a także większe szanse firm na wykorzystanie technologii do zwiększania przychodów i poprawy wydajności firmy. Jednakże warto zauważyć, jak wykazują badania, że koszty przerw rosną wraz z rozwojem rynku. Co ważne przyczyny czasów przestoju są bardzo podobne w porównaniu z tym, co miały miejsce kilka lat temu. Tutaj ważne jest zasygnalizowanie, że wyjątkiem jest gwałtowny wzrost cyber ataków. Aktualnie stanowią chyba największe wyzwanie dla wszystkich organizacji w najbliższych latach.

 

Oryginalny dokument pobierz tutaj.

 

Zachęcamy do przeanalizowania danych i w przypadku pytań o kontakt bezpośrednio do instytutu Ponemon Institute LLC Attn: Research Department 2308 US 31 North Traverse City, Michigan 49686 USA 1.800.877.3118  email: research@ponemon.org

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *