Nowy standard EPI–DOCS i usługi z nimi związane

Nowy standard EPI–DOCS i usługi z nimi związane

Jak wynika z badań, przestoje w centrum danych są w większości skutkiem błędów popełnianych przez pracowników w trakcie eksploatacji lub konserwacji. Nieodpowiednie wdrożenie procesów konserwacyjnych może sprawić, że nawet centrum któremu przyznano poziom bezpieczeństwa na najwyższym 4 poziomie, będzie funkcjonował jak obiekt z najniższej klasy.

Usprawnienie procesów eksploatacyjnych z pewnością zredukuje ryzyko przestoju, jednocześnie zwiększając wydajność i efektywność centrum. Najłatwiej można to osiągnąć przez adaptację kapitału ludzkiego z oferowanymi usługami, co zapewnia wysoką jakość usług spełniających wymagane normy.  Firma EPI przygotowała i opublikowała rozpoznawalny na całym świecie standard EPI-DCOS. 

dcos

Co to jest EPI-DCOS?

EPI-DCOS to stworzony przez profesjonalistów i zweryfikowany przez profesjonalistów standard zarządzania operacyjnego centrum przetwarzania danych. Jest to księga obejmująca 11 zakresów standard w którym na 148 stronach przybliżone zostały wymagania związane ze sposobem zarządzania obiektami Centrum Przetwarzania Danych. Jest to pierwszy na świecie taki kompleksowy dokument pozwalający osobom odpowiedzialnym za utrzymanie tego typu obiektów pozwolić zapoznać się z zasadami jakimi kierują się najwięksi specjaliści rynku Centrów Przetwarzania Danych. Na liście osób tworzących ten dokument poza ekspertami z firmy EPI można znaleźć osoby które weryfikowały dokument z firm takich jak: Equnix, Microsoft, Dell, Ericsson, NTT Communications, Tata Communications, ING Nederland, kilkunastu przedstawicieli banków z Azji, USA oraz Europy, oraz nasze rodzime firmy BCA Group LTD oraz NASK. Stworzony dokument zebrał doświadczenie firm z wszystkich 7 kontynentów świata podsumowując najlepsze używane standardy na całym globie.

Podsumowując dokument EPI – DOCS to kompleksowy nowy standard dla praktyków od praktyków.

Bazując na wydanym standardzie EPI zaproponowała audyty certyfikujące oparte na rozpoznawalnym standardzie jak i wykonywane przez niezależnych specjalistów.

EPI-DCOS® obejmuje 11 zakresów, mających na celu sprawne funkcjonowanie centrum. Każdy z zakresów jest wykonywany szczegółowo, zapewniając wymierne rezultaty ekonomiczne. Standard stanowi obecnie najszerszą i najbardziej kompletną normę pracy Centrum Przetwarzania Danych na rynku.

dcos2

11 zakresów objętych standardem:

 • Service Level Management – Zarządzanie usługami
 • Organisation – Organizacja
 • Safet Managament – Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Security Management – Zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym
 • Project Managament – Zarządzanie projektami
 • Facilities Managament – Zarządzanie infrastrutkurą
 • Data Center Operations – Procedury operacyjne
 • Enviromental Sustainability – Stabilność środowiskowa
 • Monitoring/Reporting/Control – Monitorowanie/raportowanie/kontrola
 • Organisational Resilience – Elastyczność organizacyjna
 • Govermence, Risk & Compliance – Zarządzanie, ryzyka i zgodności

Operator lub właściciel może uzyskać certyfikację na poziomie 5 poziomów. Każda organizacja sama powinna określić na jakim poziomie chcę utrzymywać część operacyjną. Jednakże podczas audytów są przeglądane wszystkie elementy w celu określenia co ewentualnie można poprawić lub zmienić w celu osiągniecia jak najwyższej jakości prowadzonych przez siebie usług.

dcos3

Dla większości obiektów uzyskanie poziomu DCOS-3 jest wystarczającym poziomem.  Wyższe klasy są dedykowane dla operatorów i właścicieli chcących pracować na najlepszym możliwym poziomie np. w centrach kolokacyjnych. Wyższe poziomy wskazują już nie tylko na udokumentowane procesy a na zarządzanie jakością tych procesów co przekłada się na wysoką jakość usług świadczonych w danym obiekcie Centrum Przetwarzania Danych.

EPI wychodząc naprzeciw swoim klientom wprowadziło możliwość skorzystania tylko z indywidualnej weryfikacji części z wymaganych dokumentów. Oferty mogą być dostosowane do indywidualnego zakresu audytu zgodnie z wymaganiami klienta.

Bardzo często po zakończonym audycie sami zarządzający obiektami Centrum Przetwarzania Danych wyznaczają sobie cele operacyjne na kolejne lata i wyznaczają konieczność osiągnięcia kolejnych poziomów w celu dojścia do najwyższego 5 poziomu.

Kilka ważnych stwierdzeń o standardzie:

 • Opracowana w oparciu o rozpoznawalną i uznaną Bazę EPI Data Centre®
 • Sporządzona przez jednostki i firmy uczestniczące w wytyczaniu standardów (ISO, SS,TIA itp) oraz w oparciu o rygorystyczne wymogi norm ISO/ANSI.
 • Dzięki upublicznieniu wymagań w ramach określonych norm zapewniona jest przejrzystość certyfikacji.
 • Pięciopoziomowy stopień spełnienia wymogów w ramach każdej z dyscyplin na bazie uznawanych na świecie poziomów kontroli (ISO/IEC 15504, CMM)
 • Umożliwia stopniowe osiągnięcie zgodności z normami każdej z 11 dyscyplin, zapewniając swobodny dobór kolejności dostosowywania procesów.
 • Wzmacnia dobre praktyki zarządcze poprzez zapewnienie klientów i członków zarządu o powzięciu przez firmę stosownych środków zarządzania ryzykiem i wydajności.
 • Po przyznaniu certyfikatu zgodności centrum danych zostanie umieszczone na stronie internetowej EPI z możliwością weryfikacji spełniania wymogów

 Należy pamiętać, że dążenie do jakości operacyjnej to nie cel a podróż. Cały czas jesteśmy zobligowani do dopracowywania procedur, regularnych przeglądów i aktualizacji w celu dostosowania do sytuacji jaka istnieje na obiekcie. Nie zarządzane procedury po pewnym okresie stają się bezużyteczne.

Audyt oferowany przez EPI dzięki upublicznieniu wymagań w ramach określonego standardu zapewnia przejrzystość certyfikacji. Po zakończonym audycie są przedstawiane wyniki przykładowego audytu w wersji wykresu w której dla poszczególnych elementów przyznano odpowiedni poziom zaawansowania. Certyfikat umieszczany jest na stronie internetowej EPI www.tia942.org pozwalającą na weryfikację spełniania określonych wymogów.

Poniżej wzorce certyfikatów i wykresu pokazującego wyniki.

dcos4

Podsumowując należy zauważyć, że EPI-DCOS® zapewnia inwestorom, właścicielom jaki i operatorom nowoczesne rozwiązania w zarządzaniu operacyjnym. Jednocześnie stanowi doskonałą bazę wiedzy z możliwością adaptacji do potrzeb firmy. Będąc systemem w pełni praktycznym, wykazującym wymierne rezultaty w zakresie jego stosowania.

Ze względu na fakt, że standard został opracowany przez wysoce wykwalifikowany personel, nadzorujący zarówno małe jak i wielkie centra o różnej strukturze oraz służące rozmaitym gałęziom przemysłu, bazuje na rygorystycznych standardach takich jak ANSI i ISO oraz został uznany przez ponad 50 największych właścicieli i operatorów na świecie można stwierdzić, że jest aktualnie najlepszym dokumentem prezentującym zagadnienia związane z niezwykle trudnym zakresem jakim jest zarządzanie  operacyjne Centrum Przetwarzania Danych.

W przypadku chęci zapoznania się ze standardem jego zakupem lub certyfikacją pytania można kierować do specjalistów BCA Group LTD (www.bcagroup.pl) jako reprezentantów EPI na teren Europy Wschodniej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *