Pierwsza certyfikacja w Europie obiektu zgodnego z Rated-4 według ANSI/TIA-942:2014

Pierwsza certyfikacja w Europie obiektu zgodnego z Rated-4 według ANSI/TIA-942:2014

W listopadzie firma Beyond.pl Data Center 2 jako pierwsze Centrum Przetwarzania Danych w regionie otrzymało oficjalny status Rated-4 ANSI/TIA-942:2014 Certified. Rating 4 to najwyższy z możliwych do uzyskania poziom certyfikacji centrum danych.

ansi-rated-4

Uzyskanie tego pierwszego certyfikatu przy współpracy ze specjalistami z firmy BCA Group LTD rozpoczął nowy okres certyfikacji w naszym regionie.

Pytanie jakie zawsze stawiane jest przez inwestorów, właścicieli jaki i operatorów co oznacza ten certyfikat i co tak naprawdę było weryfikowane.

W celu prawidłowego zrozumienia zakresu objętego tymi wytycznymi należy zrozumieć czym jest standard ANSI/TIA-942:2014.

ANSI/TIA-942 stanowi normę autoryzacyjną uznaną przez światowych liderów w zakresie budowy i projektowania Centrów Przetwarzania Danych. TIA (Telecommunications Industry Association) to stowarzyszenie światowych specjalistów w zakresie informatyki i technologii komunikacyjnych (ICT). Działanie TIA polega na ustalaniu standardów i wymogów, określanie możliwości rozwoju działalności biznesowej, zwiększenie inteligencji rynkowej działalności oraz organizacji wydarzeń partnerskich. ANSI (American National Standards Institute) przyznało akredytację TIA w postaci tytułu SDO (Standards Developing Organisation).

Celem standardu ANSI/TIA-942 jest dostarczenie wymagań i wytycznych dotyczących projektowanie i instalacji Centra Przetwarzania Danych lub serwerowni. Jest on przeznaczony do stosowania przez projektantów, którzy potrzebują pełnego zrozumienia projektowania Centrów Danych, włączając w to projektowanie obiektu, sytemu okablowania jak i sieci.

Norma akredytowana przez American National Standards Institute określa wytyczne dla elementów projektowych i środowiskowych Centrum Przetwarzania Danych takich, jak: układ pomieszczeń, okablowań, poziom niezawodności, stosowane systemy bezpieczeństwa, systemy mechaniczne i elektryczne, nadmiarowość w instalacjach oraz względy środowiskowe.

anis

ANSI/TIA-942 jest najbardziej powszechnym standardem w projektowaniu centrów danych. Jak wykazały niezależne badania, 78% właścicieli/operatorów korzysta ze standardu ANSI/TIA-942.

 

Projektanci, operatorzy i właściciele centrów zgodnie podają następujące argumenty za zastosowaniem standardu:

 • ANSI/TIA-942 to najpowszechniejsza norma ze względu na jej szerokość zastosowania i praktyczność.
 • ANSI/TIA-942 jest normą ogólnodostępną. ANSI/TIA-942 stanowi niezbędny przewodnik dla projektantów jednocześnie zapewniając niezbędną przejrzystość procesów kontrolujących.
 • ANSI/TIA-942 jest wydawana przez niezależną organizację certyfikującą.
 • ANSI/TIA-942 obejmuje wszystkie cechy fizyczne centrum danych, w tym między innymi: planowanie lokalizacji, architekturę, elektrykę, mechanikę, telekomunikację, ochronę przeciwpożarową oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
 • Audyty i konsultacje dotyczące ANSI/TIA-942 są przeprowadzane prze różne organizacje gwarantując bezstronność kontroli.
 • ANSI/TIA-942 to pewność audytu najwyższej jakości w rozsądnej cenie.

 

Dlaczego tak ważne jest stosowanie ANSI/TIA-942 w porównaniu do innych wytycznych i norm dostępnych i znanych na rynku np. Uptime Institute. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w samych standardach jak i obejmującym zakresie. Porównując standard ANSI/TIA-942 z wytycznymi Uptime Institute dla różnych zakresów można stwierdzić dlaczego te wytyczne są tak różne od siebie i dlaczego tak dużo profesjonalistów korzysta ze standardów ANSI/TIA-942.

Zacznijmy od samego słowa Rated a do 2014 roku używanego zamiennie jako TIER. Ważna informacja pojawiła się 18 marca 2014 roku wraz z podpisaniem porozumienia pomiędzy TIA oraz Uptime Institute. Strony uzgodniły jasny podział pomiędzy wytycznymi i markami w celu unikania nieścisłości i błędów interpretacji przekazywanych wytycznych. Po porozumieniu nastąpiła zmiana ANSI/TIA-942 i wydana aktualizacja nazwana ANSI/TIA-942:2014. Porozumienie uregulowało, że słowo TIER będzie używane tylko i wyłącznie przez Uptime Institute a tym samym w ANSI/TIA-942 zostało usunięte i zastąpione słowami Rated lub Rating. Przed porozumieniem jedyną znaną różnicą było oznaczenie numeryczne po słowie TIER. ANSI/TIA używało arabskich numerów np. TIER 3 a Uptime Insittute używał numerów rzymskich np. TIER III.

Ta zmiana słów nie była przypadkowa. Musiała wystąpić bo wiele osób myliło wytyczne ANSI/TIA od Uptime Instiute. A różnica miedzy tymi standardami jest ogromna. Wystarczy porównać tylko zakres jaki obejmują wytyczne. Uptime Institute jest zbiorem wytycznych i skupia się na branży mechanicznej oraz elektrycznej i tylko dla najwyższego poziomu na podziale pomieszczeń dla tych branż. ANSI/TIA-942 jak nazywają go profesjonaliści to realny standard obejmujący swoich zakresem architekturę, instalacje mechaniczne, instalacje elektryczne, instalacje bezpieczeństwa, instalacje telekomunikacyjne. Audyt zgodności ze standardem ANSI/TIA-942 to konieczność weryfikacji zgodności na podstawie ok. 2600 wymogów w porównaniu do kilkaset Uptime Instutite.

Poniże grafika pokazuje jak duże różnice są między tymi dwoma wytycznymi:

 Obejmujące branże UPTIME INSTITUTE ANSI/TIA-942
TELEKOMUNIKACJA
Główne elementy, technologia
Struktura, topologia zewnętrzna poza budynkiem

✓*

Struktura, topologia wewnętrzna w budynku
Trasy kablowe, oznakowania  
Uziemienie  
ARCHITEKTURA
Miejsce lokalizacji
Struktura, topologia **
Konstrukcja **
Ilości pomieszczeń i ich przeznaczenia
Wymiary i obciążenia
System CCTV
System Access Control
System bezpieczeństwa fizycznego
ENERGETYKA
Sposób podłączenia do sieci zawodowej
Struktura, topologia
System zasilania awaryjnego
MECHANIKA
Systemy chłodzenia
Systemy paliwowe
Autonomiczne system ppoż

* dotyczy doprowadzenie tylko połączeń do DC

** dotyczy TIER IV

 

Jak widać na tabeli zakresy są diametralnie różne a nawet jak pojawiają się zbieżne wytyczne nadal są różnice w interpretacji zakresów. Na przykład w ilości zasileń zewnętrznych, ilości agregatów i sposobie ich doboru, doborze urządzeń UPS itp. Biorąc więc pod uwagę wskazane na początku różnice w ilości osób korzystających z tych rozwiązań należy stwierdzić, że projektanci i eksperci częściej sięgają po ANSI/TIA-942 bo jest pełnym standardem określającym wiele wytycznych których inne standardy nie określają. Co ciekawe reasumując wytyczne Uptime Institute obiekt Centrum Przetwarzania Danych może być certyfikowany bez racków i bez instalacji telekomunikacyjnych. Takie podejście dla wielu specjalistów jest po prostu nie do przyjęcia. Infrastruktura techniczna tego typów obiektów jest ważna w każdym elemencie. Jak zawiedzie telekomunikacja nawet świetnie zbudowany obiekt z pełnymi redundacjami będzie miał przerwę działania która wpłynie na prowadzoną działalność operacyjną. To jest jeden z głównym powodów konieczności używania kompletnych standardów jak ANSI/TIA-942.

ANSI/TIA-942:2014 definiuje 4 poziomy dla obiektów Data Center. Określone zostały poniżej:

Level Expected outcome
Rated-1 Base line availability – bazowa dostępność
Rated-2 Improved availability due to addition of redundant components to critical parts of  the infrastructure – zwiększona dostępność ze względu na dodatkowe element redundatne dla krytycznych systemów infrastruktury
Rated-3 Concurrent Maintainable; data center can undergo any form of maintenance  without the need to shutdown (concurrently maintainable) which supports 24×7 operations – Równoczesne utrzymanie; Centrum Przetwarzania Danych może być poddawane wszelkim rodzajom napraw, utrzymania bez konieczności wyłaczania infrastruktury co wspiera działanie operacyjne w systemie 24×7
Rated-4 Fault Tolerant; allows concurrent maintainability and one (1) fault anywhere in the installation without causing downtime (Fault Tolerant) – brak pojedynczego punktu awarii, wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne jak i pojedynczy błąd w dowolnym miejscu nie wpływa na działanie centrum

 

Podsumowując niniejszy artykuł należy stwierdzić, że uzyskanie certyfikatu wraz z potwierdzeniem przez niezależną firmę jaką jest EPI jest potwierdzeniem najwyższej jakości infrastruktury obiektu. Inwestorzy, właściciele oraz klienci mają pewność, że infrastruktura jest zbudowana zgodnie z wytycznymi i spełnia warunki określone w normie ANSI/TIA-942:2014 dla wszystkich obszarów jakie są poddawane w wytycznych.

Na zakończenie kilka słów o EPI

EPI jest spółką pochodzenia europejskiego specjalizującą się w obsłudze Centrum Przetwarzania Danych. Posiada oddziały w ponad pięćdziesięciu krajach oraz sieć partnerów na całym świecie. EPI oferuje szeroki wachlarz usług konsultingowych, audytowych,, certyfikacyjnych i szkoleniowych. EPI skupia się głównie na środowiskach priorytetowych wysokiej dostępności. Firma powstała w 1987 roku, zdobywając międzynarodowe uznanie dzięki wysokiej jakości wiedzy eksperckiej, elastyczności w działaniu i innowacji usług i jest obecnie największym akredytowanym dystrybutorem usług szkoleniowych dla centrów danych oraz największym dostawcą w zakresie audytów zgodnościowych w ramach ANSI/TIA-942.  Jako producent i właściciel programów szkoleniowych ANSI/TIA-942 (CTDC®, CTIA® i CTEA®), jednocześnie jest największym dystrybutorem certyfikacyjnym standardu ANSI/TIA-942.Więcej informacji na stronie: www.epi-ap.com .

Usługi wykonywane przez EPI przy współpracy ze swoim partnerem BCA Group LTD (www.bcagroup.pl) w ramach procesu certyfikacji można podzielić na dwa etapy:

DCDV – Data Centre Design Validation

Celem DCDV jest zapewnienie kompletności wykonanych rysunków (projektów) centrów istniejących lub planowanych oraz zgodność z istniejącymi wymogami. Jest to bardzo szczegółowa weryfikacja w oparciu o oceny wystawione zgodnie z normą ANSI/TIA-942. Faza ta ma szczególne znaczenie podczas budowy centrum. Efektem końcowym audytu jest szczegółowy wykaz punktów niezgodnych z normami oraz rekomendacje do dalszych działań. Audyt obejmuje zewnętrzną ocenę planów i rysunków.

DCCC – Data Centre Conformity Certification

Celem etapu DCCC jest sprawdzenie czy wszystkie zalecenia wynikające z fazy DCDV zostały wdrożone z zachowaniem obowiązujących standardów. Etap ten pozwala na ocenę infrastruktury centrum danych na podstawie oceny wystawionej zgodnie ze standardami ANSI/TIA-942.   Efektem końcowym jest szczegółowy raport wskazujący wszelkie ewentualne braki.   Po zakończeniu procesu wdrażania ulepszeń zostaje wydany certyfikat zgodności, a centrum zostaje umieszczone na liście centrów certyfikowanych na stronie internetowej (www.tia-942.org).

Możliwe jest uzyskanie certyfikatu DCCC bez uprzedniego uzyskania DCDV.

Wszelkie pytania w zakresie certyfikacji można kierować do specjalistów BCA Group LTD (www.bcagroup.pl) jako reprezentantów EPI na teren Europy Wschodniej.

 

2 komentarze to “Pierwsza certyfikacja w Europie obiektu zgodnego z Rated-4 według ANSI/TIA-942:2014

 • Co to za niezależne badania dotyczące popularności standardu? Można prosić o źródło?

  • Author Image
   Robert Berlinski
   2 lata ago

   Witam,
   Przepraszam, że tak późno, ale niestety byłem w rozjazdach. Analiza została przeprowadzona podczas sondy na portalu LinkedIn wykonaną przez firmę EPI w ramach grup w których aktywnie uczestniczą.
   Pozdrawiam
   Robert

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *