Standard technicznego utrzymania obiektów od PRFM.

Coraz bardziej złożony rynek globalnego zarządzania obiektami (FM) do 2025 r. będzie wart 1 bln dol. I dotyczy to tylko tej części związanej z rynkiem outsourcingu, czyli opartej na pracach zlecanych zewnętrznym firmom, profesjonalnie zajmującym się utrzymaniem obiektów. Segment ten rozwija się bardzo szybko i kiedy uzmysłowimy sobie jego skalę, naturalnie zaczynamy myśleć o standardach, jakości, sposobie budżetowania i zmianach.

Polska jest w bardzo ciekawej sytuacji rynkowej, dlatego że nie funkcjonują i nie są u nas powszechne stosowane właściwie żadne standardy utrzymania technicznego, a krajowa branża FM rozwija się w zawrotnym tempie, wciąż nie mogąc zaproponować klientom stabilnego punktu odniesienia. Czas to zmienić i zacząć stosować standardy i dobre praktyki, które pozwolą zrozumieć stronie zamawiającej, na czym polega prawdziwy profesjonalizm obsługi obiektów i jakie korzyści niesie dla ich biznesu. Nowa warstwa merytoryczna pozwoli z kolei profesjonalnym dostawcom odróżnić się od domorosłych firm, które często zaniżają jakość świadczonych usług, opierając się wyłącznie na własnych praktykach i doświadczeniach, a nie globalnych standardach operacyjnych. Zarządzanie infrastrukturą stało się ogromnym wyzwaniem dla wielu firm. To trudne zadanie, które musi zapewnić osiągnięcia kluczowych celów oraz zgodności w wielu wymiarach. Pojawia się więc pytanie: jak te wszystkie wyzwania przerodzić w konkretne wymagania i zaimplementować na rynku?

Chcąc pokazać stronie zamawiającej to, czego może tak naprawdę oczekiwać od dostawców z rynku FM, warto powołać się na jakiekolwiek standardy lub koncerny, które potrafią oceniać działania operacyjne. Przykładem w zakresie swoich procesów certyfikacji obiektów Data Center może być międzynarodowa firma EPI (Enterprise Products Integration Pte Ltd), która podnosi rangę naszego podejścia do usług FM i warto obserwować ich kierunki działania.

Firma EPI wprowadziła rodzaj certyfikacji obiektów w zakresie działalności operacyjnej,
w której wyróżniła pięć poziomów jakości prowadzonych prac dla organizacji obsługujących takie obiekty. W mojej ocenie te poziomy to realny wyznacznik oczekiwań, jakie możemy kierować do wykonawców usług oraz element weryfikacji jakości prowadzonych prac na obiekcie:

Klasa DCOS-1 – oznacza organizacje zazwyczaj niezapewniające stabilnego środowiska do obsługi procesów. Nie ma lub jest bardzo mało standardowych procesów. Sukces w tych firmach zależy od kompetencji i heroizmu ludzi w nich zatrudnionych, a nie od wykorzystania sprawdzonych procesów. Personel często nie zna celów korporacji. Dokumentacja z tych procesów jest znikoma lub w ogóle nie istnieje i nie podlega kontroli zarządzania. Nie przeprowadza się żadnych formalnych szkoleń, a od personelu oczekuje się przede wszystkim samodzielnej edukacji. Monitorowanie usług jest niedostępne lub bardzo ograniczone.

Klasa DCOS-2 – oznacza organizacje w dużym stopniu opierające się na ludziach, a nie na procesie prowadzącym do minimalizacji ryzyka błędów. Wykonywanie procesów przybiera regularny wzór, który nie został określony w opisie procesu, ale przez charakter operacji,
w których personel zachowuje się i działa w rozsądny sposób. Mamy do czynienia
z ograniczoną dokumentacją, która nie podlega kontroli zarządzania dokumentami, ale niekiedy jest wersjonowana. Szkolenia odbywają się nieformalnie i na żądanie, bez dobrego planu i jego realizacji. Monitorowanie jest niedostępne lub ograniczone.

Klasa DCOS-3 – oznacza zdefiniowane procesy i możliwość ich dokumentowania na wysokim poziomie. Procedury mogą nie zostać szczegółowo opisane, co prowadzi do dowolnych interpretacji, dlatego podczas wykonywania tych procesów mogą wystąpić znaczące odchylenia. Dokumenty są dostępne i mają poziom kontroli zarządzania dokumentami. Szkolenia mają charakter bardziej formalny, ale mogą być ogólne dla wszystkich. Monitorowanie stosuje się w podstawowej formie do obsługi niektórych procesów.

Klasa DCOS-4 – oznacza, że procesy są jasno zdefiniowane i zapewniają przewidywalną wydajność. Zdefiniowane procesy jasno określają cel, dane wejściowe, kryteria wejścia, działania, role, środki, etapy weryfikacji, wyniki i kryteria zakończenia. Personel został przeszkolony w ich zakresie. Są one monitorowane i mierzone pod kątem zgodności
z założeniami. Aby usprawnić proces, w którym  procedury wydają się nie działać skutecznie. Szkolenie personelu jest aktywne i zapewnia regularną weryfikację procedur, co optymalizuje wydajność. Monitorowanie zaimplementowane służy do obsługi procesów i wprowadzania ich zmian.

Klasa DCOS-5 – procesy są ściśle powiązane ze strategią biznesową. Organizacja stale ulepsza swoje procesy w oparciu o cele biznesowe oraz potrzeby w zakresie wydajności, stale ulepszając wydajność procesu poprzez stopniowe i innowacyjne zmiany procesów
i technologii. Szkolenie personelu

Jak widać, w zarządzaniu obiektami potrzeba dobrej organizacji. Profesjonalne zarządzanie nimi jako interdyscyplinarna funkcja biznesowa, ma na celu koordynację popytu i podaży obiektów i usług w organizacjach publicznych i prywatnych. Zarządzanie obiektami (FM) odnosi się do szerokiego zakresu działań, które powinny być skatalogowane i zaimplementowane, a nie zależne jedynie od umiejętności i talentu jednej osoby, zajmującej się utrzymaniem.

Czas na wprowadzenie nowych standardów i wyznaczenia świeżych trendów. Pora wprowadzić klarowne możliwości oceny realizacji zadań przez firmy zajmujące się świadczeniem usług FM. Wprowadźmy ciągły proces podnoszenia jakości w tej branży.
Czy to możliwe? Tak, ale wymaga chęci i zrzeszenia ludzi mogących wpłynąć na tę branżę. Zmiany są bezdyskusyjnie potrzebne, bo za chwilę w erze komunikacji na poziomie 5G oraz przemysłu 4.0. branża FM będzie spełniać jeszcze większe znaczenie w planach ciągłości biznesowej. Ponownie nasunie się pytanie: czym tak naprawdę jest zarządzanie obiektami
i czym w przyszłości będzie się różnić od zarządzania skomplikowanymi systemami IT tak ważnymi chociażby w przypadku obsługi Data Center? Czas pokaże.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *