System zdalnego odczytu zużycia energii serwerowni

Jest kilka wskaźników definiujących efektywność centrum danych, o czym pisałem tutaj. Głównym z nich jest PUE (Power Usage Effectivness) określający efektywność energetyczną, czyli stosunek zużywanej energii przez całe data center do energii zużywanej przez sprzęt IT hostowany w serwerowni. Efektywność taka jest miarą chwilową i będzie się zmieniała w zależności od operacji wykonywanych przez system IT –  okresy wzmożonej i zmniejszonej aktywności, co bezpośrednio przekłada się na chwilowe zużycie energii.

Niezbędne do badania wskaźnika jest posiadanie co najmniej dwóch analizatorów zasilania (zasilanie główne oraz zasilanie odbiorów serwerowni). Centrum danych składa się jednak z dużej ilości obwodów zasilania i zazwyczaj każda szafa IT ma swój lub kilka. Często też każda z nich wyposażona jest w inny sprzęt sieciowo-serwerowy i charakteryzuje się różnym zużyciem energii.nadajnik

Taka mnogość instalacji elektrycznych sprawia, że zarządzanie zużyciem energii przez centrum danych oraz odpowiednim poziomem wskaźnika wymaga stałego mierzenia i zbierania w jednym miejscu wszystkich pomiarów zużycia energii. Dzięki temu możliwe będą jakakolwiek analiza zużycia energii oraz szukanie możliwości jej ograniczenia.

Wygodnym rozwiązaniem, wspomagającym ten proces, będzie system bezprzewodowego odczytu zużycia energii wybranych lub wszystkich obwodów zasilania. Ponieważ jest bezprzewodowy, to będzie można go zainstalować nawet w działającym obiekcie bez konieczności wykonywania przewiertów i innych prac brudnych czy generujących hałas.

Przykładem takiego systemu jest rozwiązanie naszej produkcji, którego działanie oparte jest o moduły bezprzewodowe oraz stacje bazową. Moduły mocowane są na szynach DIN w rozdzielnicach i komunikują się z licznikami za pomocą protokołu MODBUS. Odczytywane dane są wysyłane bezprzewodowo do stacji bazowej posiadającej zainstalowaną aplikację obsługującą system, która poprzez sieć komputerową i Internet udostępni użytkownikowi, za pomocą interfejsu graficznego uruchamianego w przeglądarce internetowej, zebrane dane.

System ponadto może zostać poszerzony o funkcję zdalnego, bezprzewodowego odczytu temperatury i wilgotności w pomieszczeniach centrum danych (głównie serwerowni). Bezprzewodowe czujniki również będą się komunikowały ze stacją bazową obsługującą system zdalnego odczytu zużycia energii.

Dodatkowe połączenie wszystkiego z aplikacją centralną zapewni użytkownikowi wygodny dostęp do wszystkich danych w postaci tabel i wykresów.

Poniżej przedstawiono uproszczony schemat systemu.

system zdalnego odczytu

 

Posiadając tego typu rozwiązanie, będziemy mieli stały dostęp do aktualnych danych zużycia energii, co pozwoli nam na lepsze zrozumienie zależności jej zużycia w czasie oraz umożliwi wykorzystanie obserwacji do przeprowadzenia możliwych optymalizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *