Uptime vs TIA-942: Co mieści się w zakresie? – Uptime vs. TIA-942: What is within the scope? – Edward van Leent

Oryginalna treść artykułu tutaj / Original article here.

Pierwszy artykuł: Uptime vs TIA-942: historia w skrócie 

Drugi artykuł: Uptime vs TIA-942: standard czy wytyczna?

Jedną z głównych różnic między UTI: TST i ANSI / TIA-942 jest zakres. W przypadku wytycznych TST dotyczących topologii UTI zakres jest bardzo jasny, ponieważ obejmuje wyłącznie infrastrukturę mechaniczną i elektryczną. Często jest to niewystarczające dla właścicieli centrów danych. Pewien konsultant ds. Centrów danych powiedział mi kiedyś: „można zbudować centrum danych w drewnianej chacie obok torów kolejowych i elektrowni jądrowej bez systemów gaszenia pożarów, a drzwi zostawić szeroko otwarte, i nadal nazwać to centrum danych rzędu IV na bazie UTI: TST. To się wydawać śmieszne, ale rzeczywistość jest taka, że nikt nie może kłócić się z tym konsultantem, ponieważ UTI: TST obejmuje wyłącznie elementy elektryczne i mechaniczne, kropka. Chociaż systemy elektryczne i mechaniczne są bardzo ważne, nie ma sensu ignorować wszystkich innych aspektów, które mogłyby pomóc stworzyć niezawodne i bezpieczne centrum danych.

W przypadku ANSI / TIA-942 sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Oficjalnie standard ten nazywa się „Standardem Infrastruktury Telekomunikacyjnej dla Centrów Danych”. Istnieje szereg załączników do ANSI / TIA-942, które opisują dodatkowe kryteria, takie jak lokalizacja, konstrukcja budynku, infrastruktura elektryczna i mechaniczna, bezpieczeństwo fizyczne, zabezpieczenia, wykrywanie i tłumienie pożarów itp. Łatwo więc dostrzec, że ANSI / TIA-942 obejmuje wszystkie aspekty centrum danych. Więc w czym leży problem?

Kwestia ta ma aspekt teoretyczny i praktyczny. Zacznijmy od teoretycznego. Norma wskazuje na wstępie, że 8 załączników nie wchodzi w zakres wymagań normy i w związku z tym załączniki te są na ich początku oznaczone terminem „informacyjny”. Jednak kilka zdań później widnieje stwierdzenie, że ​​„standard jest przeznaczony dla projektantów, którzy potrzebują kompleksowego zrozumienia projektowania centrum danych, w tym planowania obiektu, systemu okablowania i projektowania sieci„. Oznacza to, że Komitet Techniczny, który skonstruował ten standard, miał wyraźny zamiar objąć w zagadnieniu całe centrum danych, a nie tylko infrastrukturę sieciową. Ponadto norma stanowi również, że „niezawodne zasilanie, kontrola środowiskowa i przeciwpożarowa oraz redundancja i bezpieczeństwo systemu są wspólnymi wymogami dla obiektów, zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego”. Ponadto, w załączniku F widnieje stwierdzenie, że ​​„niniejszy standard obejmuje cztery ratingi dotyczące różnych poziomów odporności infrastruktury centrów danych”. Biorąc pod uwagę ciągłe odnośniki do relacji między infrastrukturą telekomunikacyjną i infrastrukturą obiektów, powinny być one traktowane jako ogólny standard dla projektowania, a nie tylko dla telekomunikacji.

Przejdźmy następnie do praktycznego aspektu tej kwestii, który polega na tym, że każde centrum danych, które przyjmuje ANSI / TIA-942 jako punkt odniesienia, czyni to poprzez referencję do poziomów Rząd / Rating. Nigdy nie widziałem żadnego centrum danych deklarującego zgodność z ANSI / TIA-942, w którym zignorowano wszelkie aneksy, jako że w takim wypadku można było by po prostu pociągnąć wszystkie zatwierdzone kable sieciowe we właściwym kierunku i zapomnieć o wszystkich innych aspektach, takich jak systemy elektryczne, mechaniczne itp. Rzeczywistość jest taka, że operator / właściciele centrum danych, którzy używają standardu ANSI / TIA-942 jako swojego punktu odniesienia, wykorzystują pełen zakres treści, w tym załączniki i systemy ratingowe.

(Od lewej – Elektryczne, Mechaniczne, Telekomunikacyjne, Elektryczne, Mechaniczne, Architekturalne, Zabezpieczenia Ppoż)

Tak więc wniosek jest bardzo prosty. Niezależnie od tego, jak wiele zamieszania starają się wywołać niektórzy zainteresowani, rzeczywistość jest taka, że projektanci / operatorzy / właściciele centrów danych traktują cały dokument jako punkt odniesienia przy projektowaniu i budowie niezawodnego, bezpiecznego, skutecznego i właściwie zabezpieczonego centrum danych. Każdy, kto twierdzi, że ANSI / TIA-942 jest używany tylko w telekomunikacji, albo ignoruje to, co dzieje się w świecie rzeczywistym albo jest zupełnie nieświadom faktu, w jaki sposób ANSI / TIA-942 jest pisany i / lub używany.

UTI_vs_TIA_#4

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *