Uptime vs. TIA-942: Rezultaty, lista kontrolna czy może obydwa podejścia? – Uptime vs. TIA-942: Outcome based or checklist or can it be both? – Edward van Leent

Oryginalna treść artykułu tutaj / Original article here.

Pierwszy artykuł: Uptime vs TIA-942: historia w skrócie

Drugi artykuł: Uptime vs TIA-942: standard czy wytyczna?

Trzeci artykuł:  Uptime vs TIA-942: Co mieści się w zakresie?

W tym artykule, za pomocą szeregu artykułów na temat Uptime kontra TIA-942, poświęcę uwagę stwierdzeniu, które jest często używane na korzyść Uptime w kontrze do TIA-942. Konsultanci popierający Uptime zazwyczaj używają argumentu, że nie stosują oni listy kontrolnej, lecz oceniają projekty na podstawie pożądanego rezultatu. Twierdzą oni, że ANSI/TIA-942 nie jest elastyczny i hamuje innowacje w projektach, ponieważ wykorzystuje on listę kontrolną, tj. podejście polegające na odhaczaniu ptaszków w odpowiednich polach. Zbadajmy więc prawdziwość tych stwierdzeń i faktów z nimi związanych.

W oparciu o listy kontrolne

Przede wszystkim, UTI w rzeczywistości posiada listę kontrolną. Jednakże jest to wewnętrzna lista kontrolna używana przez jego własnych inżynierów aby przeszukiwać projekty w systematyczny sposób. Ta lista kontrolna nie jest udostępniana ogółowi społeczeństwa, chociaż byłaby przydatna dla każdego, kto chciałby zyskać lepsze zrozumienie szczegółów odnośnie kryteriów demonstracyjnych/testowych UTI. Twierdzenie to skłania nas do powrotu do jednego z moich poprzednich artykułów na temat realnych standardów, które są otwarte i przejrzyste.

ANSI/TIA-942 stanowi połączenie opisów tego co trzeba osiągnąć aby sprostać zdefiniowanym poziomom klasyfikacji, jak również zawiera dodatkowe załączniki aby dać wskazówki jak to osiągnąć. Jednakże, nie popełnijcie błędu, zwykłe użycie tabeli z załącznika F jako listy kontrolnej dla sprawdzenia zgodności, bez wzięcia pod uwagę pozostałej części standardu, będzie dla was bardzo niemiłym zaskoczeniem podczas audytu, gdyż tabela ta jest tylko pomocniczym elementem tego standardu. W swoim zamierzeniu nie może być traktowana jako kompletna lista kontrolna dla wszystkich wymogów danego standardu. Jest to typowy błąd niedoświadczonych konsultantów/audytorów oferujących usługi konsultingowe/audytowe, którzy wyciągają kopię tej tabeli, zaznaczają ptaszki w każdej ramce i następnie oświadczają, że dane miejsce jest zgodne z ANSI/TIA-942. Tego typu konsultanci/audytorzy wyraźnie nie zrozumieli tego standardu i/lub nie rozumieją jak powinny być przeprowadzane audyty. Niestety w EPI widzieliśmy „zrozpaczonych” właścicieli centrów danych, kiedy podczas audytu znajdowaliśmy poważne niezgodności, które zostały przeoczone przez tego typu konsultantów. Bądźcie świadomi tego, kogo wybieracie do prac konsultingowych i związanych z audytami i upewnijcie się, że stosują oni ANSI/TIA-942 w sposób odpowiedni.

W oparciu o rezultaty

Ma to zastosowanie zarówno dla standardu UTI, jak i dla ANSI/TIA-942. Nie zapominajcie, że ostatecznie opis tego co stanowi Tier: I-II-III-IV jest dokładnie tym samym, co ANSI/TIA-942 opisuje jako Rated: 1-2-3-4. Na przykład, UTI:TST (przypomnienie Uptime institute – Tier Standard: Topology) definiuje Tier-III jako centrum danych równoczesnego utrzymania (CM Concurrently Maintainable ), podobnie do ANSI/TIA-942, który definiuje Rated-3 jako centrum danych równoczesnego utrzymania (CM Concurrently Maintainable ). Jednakże, z poprzedniego artykułu dowiedzieliście się, że UTI:TST obejmuje tylko branże Elektryczną i Mechaniczną (chłodzenie), podczas gdy ANSI/TIA-942 obejmuje również wymogi dla Telekomunikacji, aby spełnić wymóg CM (Concurrently Maintainable). Kluczowa różnica jest oczywiście taka, że ANSI/TIA-942 zapewnia znacznie więcej przejrzystości i wskazówek jak może to być osiągnięte, dojąc jasne wskazówki jak powinno się/można postępować, aby to osiągnąć.

Oto przykład jak to działa w prawdziwym świecie, który bardzo różni się od tego jak jest on przedstawiany przez konsultantów popierających Uptime. ANSI/TIA-942 stwierdza, że w przypadku Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) zgodnym z Rated-3 powinny być 2 linie zasilające, które mogą pochodzić z pojedynczej podstacji. A co jeśli macie tylko jedno linię zasiljacą ? Moglibyście nadal być zgodni z Rated-3 jeśli możecie udowodnić, że spełniacie nadrzędny warunek, polegający na tym, że wasze centrum danych jest równoczesnego utrzymania (CM Concurrently Maintainable). Więc jeśli macie generatory i jeśli możecie udowodnić, że podczas planowanych prac konserwacyjnych możecie przełączyć się na te generatory, wówczas nadal moglibyście spełniać wymagania dla Rated-3. Oczywiście będzie sporo innych kryteriów, które będziecie musieli spełnić aby zapewnić, że dany generator lub generatory są w stanie zapewnić ciągłe wsparcie całemu obciążeniu przez dłuższy okres czasu itp. ale w gruncie rzeczy z pewnością możecie być zgodni z Rated-3, pomimo tego, że nie stosujecie się do każdego dokładnego słowa z tabeli, które mówi, że potrzebujecie mieć dwa doprowadzenia mediów. Niedoświadczeni konsultanci/audytorzy nie rozumieją tego. Certyfikowani konsultanci/audytorzy będą to rozumieli, więc upewnij się, że powierzasz prace związane z projektem w odpowiednie ręce. Konsultanci, którzy faworyzują Uptime często będą próbowali przestraszyć klienta mówiąc „nigdy nie będziecie w stanie spełnić wymogów ANI/TIA-942, ponieważ zgodnie z tą tabelą musicie mieć XYZ”. Zabawne jest uświadomić sobie, że tego samego typu konsultanci  twierdzą, że załączniki nie są częścią standardu ANI/TIA-942, ale mimo to próbują oni przestraszyć klienta mówiąc, że nie spełnia on pozycji na liście w dokładnie tej samej tabeli,  która według nich nie jest częścią tego standardu.

Wracając wiec do pytania „Czy badanie powinno opierać się na rezultatach, czy na liście kontrolnej, czy też może na obydwu podejściach?” UTI opiera się na rezultatach i nie daje praktycznych wskazówek jak to osiągnąć. ANSI/TIA-942 również opiera się na rezultatach, ale daje wskazówki w postaci jasnych opisów w różnych załącznikach i dodatkową tabelę, którą można użyć. Te osoby, które posiadają bardziej zaawansowane umiejętności techniczne mogą nadal wykorzystać elastyczność aby wdrożyć projekt w inny sposób, pod warunkiem że spełniają cele odnoszące się do rezultatów i wskazówek zawartych w załącznikach. Dlatego też, zdecydowanie nie jest prawdziwe twierdzenie, że ANSI/TIA-942 hamuje innowacyjność podczas projektowania centrów danych.

 

UTI_vs_TIA_#5

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *