Uptime vs TIA-942: standard czy wytyczna? – Uptime vs. TIA-942: Standard or guideline? – Edward van Leent

Oryginalna treść artykułu tutaj / Original article here.

Poprzedni artykuł: Uptime vs TIA-942: historia w skrócie

W Internecie wiele dyskusji poświęcono temu tematowi, w tym zamieszania dotyczącego powiązana z kodami i argumentów dotyczących używania dużej litery w koneksji z terminem „Standard”. Myślę, że warto wrócić do jednej z pierwszych definicji (z zamierzchłej przeszłości – roku 1667), która przedstawiała Standard jako „określoną zasadę, przykład lub środek używany dla porównania z poziomem jakości lub osiągnięciem”. Wytyczną określono jako „niespecyficzną regułę lub zasadę, która określa kierunek działania, zachowanie lub wynik”. Te definicje oczywiście pozostawiają pewną swobodę interpretacji tego, co dokładnie można zidentyfikować, nawet do tego stopnia, że niektórzy twierdzą, że oba te terminy mogą być użyte wobec tego samego przedmiotu. Ja uważam, że Standard ma kilka ważnych czynników;

  1. Standardy są opracowywane przez akredytowane organizacje ds. opracowywania standardów (SDO – Standard Development Organization). Tytuł ten jest przyznawany przez jednego z trzech kluczowych członków światowej kooperatywy ds. standardów (WSC – World Standards Cooperation) lub ich członków regionalnych lub krajowych, którym dano uprawnienia do akredytacji SDO. Na poziomie regionalnym mamy na przykład CEN, który jest europejskim organem normalizacyjnym wydającym normy EN. Na poziomie kraju mamy ANSI w USA, BSI dla Wielkiej Brytanii, SPRING w Singapurze itp. Prawie każdy kraj na świecie ma swoje własne organizacje.
  2. Rozwijanie Standardu przebiega zgodnie z przejrzystym procesem opracowanym przez organizację, która zajmuje się procesem rozwoju SDO. Obejmuje to zazwyczaj takie kluczowe kwestie jak to, że proces powinien być udokumentowany i dostępny dla innych, uczestnicy powinni mieć zrównoważony udział itp.
  3. SDO są zazwyczaj organizacjami typu non-profit.
  4. SDO nie przeprowadzają audytów ani nie wydają certyfikacji
  5. Wszystkie wymagania standardu są przejrzyste, tzn. wszystkie wymagania są dostępne dla tych, którzy chcą mieć wgląd w standard – i zanim spytacie – NIE, nie oznacza to, że standard powinien być dostępny bezpłatnie.
  6. Standard musi być regularnie poddawany rewizjom, nie rzadziej niż co 5 lat. Wynik takiej rewizji wskaże jeden z trzech kierunków postępowania – potwierdzić, poprawić, wycofać.
  7. Własność intelektualna (IP) rozciąga się tylko na standard, nie na jego użycie. Oznacza to, że inne jednostki oprócz SDO mogą używać materiałów do różnych celów, takich jak używanie ich do opracowania usługi lub produktu używającego IP standardu.

Istnieją warianty powyższych, które są zwykle nazywane standardami de facto / pół-standardami, które są definiowane jako specyfikacje akceptowane z tytułu ich stosunkowo szerokiego zastosowania.

Jak więc można upewnić się, że standard jest prawdziwym standardem? Można go przeanalizować z perspektywy „legalnej” lub po prostu zastosować następującą logikę:

  1. Przede wszystkim prawdziwy Standard jest opatrzony przedrostkiem organizacji, która akredytowała SDO. Na przykład, długim opisem TIA-942 jest ANSI / TIA-942, co oznacza, że ANSI nadzoruje TIA jako SDO, aby zapewnić, że cokolwiek opracowują, robią to zgodnie z odpowiednimi procesami. Dla jasności, ANSI nie zatwierdza treści standardu, ponieważ jest to rola SDO i ich komitetów technicznych złożonych z ekspertów w danej materii (SME – Subject Matter Experts).
  2. Prawdziwe Standardy (typowo) mają wskaźnik liczbowy, np. ISO-9001, TIA-942
  3. Prawdziwym standardem jest dokument, który zawiera jasny opis wszystkich kryteriów audytu.

Wracając do głównego pytania i opierając się na udzielonych wyjaśnieniach, uważam, że jest bardzo jasne i że nikt nie ma podstaw do zaprzeczania, że ANSI / TIA-942 jest prawdziwym Standardem. UTI-TST nie jest Standardem, lecz wytyczną. W najlepszym razie i przy dużej dozie wyobraźni, można rozważyć nazwanie go standardem de facto, ale cokolwiek więcej byłoby błędną interpretacją faktów i intencji dotyczących tego, jak WSC i ich członkowie definiują i uznają SDO oraz Standard.

UTI_vs_TIA_-_EPI_Article3_Banner

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *